De kunst van het onderhandelen

Onderhandelen is een vak. Wanneer het om grote belangen gaat, kan het aan te bevelen zijn om het onderhandelen over te laten aan professionals.

Onderhandelaars.nl

U kunt bij Onderhandelaars.nl de diensten van een professionele onderhandelaar inhuren. Onderhandelaars.nl is een business unit van Dealcontrol B.V. gevestigd te Eindhoven. Werkgebied betreft onderhandelingen in de hele wereld. In principe worden de onderhandelingen in het Nederlands of het Engels gevoerd. Voor onderhandelingen in andere talen wordt een beroep gedaan op ondersteuning van een professionele vertaler.

Mandaat om te onderhandelen

U kunt het onderhandelen uitbesteden aan Onderhandelaars.nl. Dan worden uiteraard van te voren afspraken gemaakt over de ruimte die de onderhandelaar heeft om namens de opdrachtgever te onderhandelen, het zogenaamde mandaat. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

image-002
image-003

U raakt de controle niet kwijt

Tijdens de onderhandelingen vindt regelmatig terugkoppeling plaats waarbij het voor de opdrachtgever mogelijk is om zijn wensen naar voren te brengen. Het uitbesteden van een onderhandeling betekent derhalve zeker niet dat de opdrachtgever de controle kwijt is. Bovendien worden onderhandelingen ingegaan onder de voorwaarde dat de uitkomst dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever.

Voorbeelden

De onderhandelaars van Onderhandelaars.nl hebben met name ervaring bij fusies- en overnames, CAO-onderhandelingen, onderhandelingen op het gebied van werving van top executives, koop en verkoop van bedrijven, machines en installaties, inkoopcontracten, beslechting van geschillen en onderhandelingen met de overheid.

Overige diensten

Behalve dienstverlening als onderhandelaar kan Onderhandelaars.nl ook zorgen voor:
•  een onfhankelijk voorzitter bij onderhandelingen;
•  bemiddeling bij conflicten;
•  training in onderhandelingen.

DealControlOnderhandelaars.nl is een handelsnaam van Dealcontrol B.V. (www.dealcontrol.nl), een onderneming die diensten verleent ter ondersteuning van transacties. Dealcontrol biedt behalve diensten op het gebied van onderhandelingen ook andere diensten op het gebied van transaction support zoals project management en business support aan bedrijven. Dealcontrol is in 2001 opgericht.

Nieuws

Cursus Onderhandelen

Dealcontrol biedt aan bedrijven en instellingen inhouse cursussen aan inzake onderhandelen. Deze trainingen kunnen op maat worden gemaakt om aan te sluiten bij de behoefte van de organisatie. Belangstelling? Neem contact op met ons via tel. +31 85 301 15 20 of ons mail adres onderhandelaars@dealcontrol.com.

Onderhandelingen

Onderhandelingen

Onderhandelingen zijn er op gericht door middel van communicatie met een andere partij een bepaald doel te bereiken. Daar komt van alles bij kijken. De onderhandelaar van Onderhandelaars.nl kan het hele proces voor u managen.

Communicatie

De communicatie met opdrachtgever, andere partij en eventuele in te huren deskundigen vereist alle aandacht. Daarbij dient gelet te worden op efficiency en effectiviteit. De onderhandelaar dient snel te kunnen schakelen en moet er helemaal voor gaan. Vanzelfsprekend dient er tijdig overleg plaats te vinden met de medewerkers en adviseurs van de opdrachtgever. Het doel van de onderhandelingen moet voortdurend in de gaten te worden gehouden. Onverwachte ontwikkelingen dienen adequaat te worden opgevangen.

image-0021
image-0022

Voorbereiding

Onderhandelingen vergen een flinke voorbereiding. Het dossier moet bekend zijn. Het mandaat moet duidelijk zijn. De te hanteren onderhandelingsstijlen, de onderhandelingstechnieken en tactieken dienen goed te worden vastgesteld. Gedurende het proces dient van tijd tot tijd bijstelling plaats te vinden.

Contract

Het verdient de voorkeur de uitkomst van de onderhandelingen neer te leggen in een contract. Dit contract moet zorgvuldig worden opgesteld om er voor te zorgen dat alle relevante zaken worden geregeld en er niet een nieuwe onderhandeling nodig wordt om de overeenkomst aan te vullen of the wijzigen.

Contact

Ons adres

Dealcontrol B.V.

De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven

Tel. +31 85 301 15 20
E-mail: onderhandelaars@dealcontrol.com


Dealcontrol B.V. is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 14067962.

DealControl
Dealcontrol biedt u de gelegenheid om een professionele onderhandelaar in te huren om namens u deel te nemen aan besprekingen.
Lees Meer >

Onderhandelaars