Professionele onderhandelaar

De kunst van het onderhandelen


Onderhandelen is een vak. Wanneer het om grote belangen gaat, kan het aan te bevelen zijn om het onderhandelen over te laten aan professionals.

Onderhandelaars.nl


U kunt bij Onderhandelaars.nl de diensten van een professionele onderhandelaar inhuren. Onderhandelaars.nl is een business unit van Dealcontrol B.V. gevestigd te Amsterdam. Werkgebied betreft onderhandelingen in de hele wereld. In principe worden de onderhandelingen in het Nederlands of het Engels gevoerd. Voor onderhandelingen in andere talen wordt een beroep gedaan op ondersteuning van een professionele vertaler.

Mandaat om te onderhandelen


U kunt het onderhandelen uitbesteden aan Onderhandelaars.nl. Dan worden uiteraard van te voren afspraken gemaakt over de ruimte die de onderhandelaar heeft om namens de opdrachtgever te onderhandelen, het zogenaamde mandaat. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

U raakt de controle niet kwijt


Tijdens de onderhandelingen vindt regelmatig terugkoppeling plaats waarbij het voor de opdrachtgever mogelijk is om zijn wensen naar voren te brengen. Het uitbesteden van een onderhandeling betekent derhalve zeker niet dat de opdrachtgever de controle kwijt is. Bovendien worden onderhandelingen ingegaan onder de voorwaarde dat de uitkomst dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever.

Voorbeelden


De onderhandelaars van Onderhandelaars.nl hebben met name ervaring bij fusies- en overnames, CAO-onderhandelingen, onderhandelingen op het gebied van werving van top executives, koop en verkoop van bedrijven, machines en installaties, inkoopcontracten, beslechting van geschillen en onderhandelingen met de overheid.

Overige diensten


Behalve dienstverlening als onderhandelaar kan Onderhandelaars.nl ook zorgen voor:
– een onfhankelijk voorzitter bij onderhandelingen;
– bemiddeling bij conflicten;
– training in onderhandelingen.